สสจ.พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สสจ.พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ