รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ประจำสัปดาห์ที่ 16 ก.ค.63 ถึง 95 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 92 อัตรา อัตรา บางตำแหน่ง รับ ป.ตรีทุกสาขา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 อัตรา

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 1 อัตรา

นักวิชาการเกษตร (กปผ.) 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://doa-apsrdo.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 10 อัตรา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา (สงขลา)
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (กรุงเทพ)
นายช่างรังวัด 1 อัตรา (กรุงเทพ)
นักธรณีวิทยา 4 อัตรา (กรุงเทพ 3 อัตรา,อุดรธานี 1 อัตรา)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา (พิษณุโลก)
นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา (กรุงเทพ)
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ 53 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา (สระบุรี)
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา (กทม.1)(สระบุรี 3)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 4 อัตรา (กทม.1)(สระบุรี 3)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สุราษฯ)
เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา (กทม.3) (ลำปาง2)(นครราชสีมา1)(สุราษฯ2)
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา (กทม.1)(ลำปาง1)(ตาก2)(สระบุรี1)(สุราษฯ2)
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (กทม.)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการป่าไม้ 13 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นิติกร จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น

กรมพัฒนาที่ดิน 14 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชที่ https://ldd.thaijobjob.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศิลปากร 11 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครทางเวปไซต์ได้ตั้งแต่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ https://dep.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า