รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (หลายจังหวัด) อัพเดต 14 ก.ย.63 จำนวน 151 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 14 กันยายน 2563 ถึง 151 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ป. ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา

กระทรวงการต่างประเทศ 25 อัตรา

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 9 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 6 อัตรา

เศรษฐกรปฏิบัติการ 6 อัตรา (ป.โท)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมที่ดิน 55 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 24 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน 14 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 8 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา(ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 34 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 22 อัตรา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 22 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ