รวมงานบรรจุราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 2 มี.ค.63 ถึง 207 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมงานราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประจำสัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2563 รอบนี้ 207 อัตรา ครับ ใครที่อยากสมัครสอบงานราชการ ลองดูรายละเอียดกันเลย
ปล.เกือบทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก. ปวช / ปวส / ป.ตรี ของ กพ.

กองบัญชาการกองทัพไทย 14 ตำแหน่ง 59 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งนายทหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
นายทหารประทวน 50 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/

กรมสรรพาวุธทหารบก 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา

1. ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 12 อัตรา
2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 7 อัตรา
3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 8 อัตรา
4. ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 23 อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 10 อัตรา

1. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

สำนักงานกิจการยุติธรรม 4 ตำแหน่ง 10 อัตร

1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.oja.thaijobjob.com/ 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวช/ปวท/ปวส.)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/

กรมศิลปากร 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา

 1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง
 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตําแหน่ง
 5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 6. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา

 1. ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จํานวน 14 อัตรา
 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

กรมทรัพยากรน้ำ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา

 1. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
 2. ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 11. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

สมัครได้ทาง internet ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวปไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

สามารถติดตามข่าวสอบบรรจุข้าราชการได้เรื่อยๆ ที่ เพจงานพิดโลก หรือกดถูกใจเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob/งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: