รวมงานบรรจุราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 2 มี.ค.63 ถึง 207 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมงานราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประจำสัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2563 รอบนี้ 207 อัตรา ครับ ใครที่อยากสมัครสอบงานราชการ ลองดูรายละเอียดกันเลย
ปล.เกือบทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก. ปวช / ปวส / ป.ตรี ของ กพ.

กองบัญชาการกองทัพไทย 14 ตำแหน่ง 59 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งนายทหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
นายทหารประทวน 50 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/

กรมสรรพาวุธทหารบก 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา

1. ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 12 อัตรา
2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 7 อัตรา
3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 8 อัตรา
4. ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 23 อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 10 อัตรา

1. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

สำนักงานกิจการยุติธรรม 4 ตำแหน่ง 10 อัตร

1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.oja.thaijobjob.com/ 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวช/ปวท/ปวส.)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/

กรมศิลปากร 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา

 1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง
 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตําแหน่ง
 5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 6. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา

 1. ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จํานวน 14 อัตรา
 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

กรมทรัพยากรน้ำ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา

 1. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
 2. ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 11. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

สมัครได้ทาง internet ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวปไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

สามารถติดตามข่าวสอบบรรจุข้าราชการได้เรื่อยๆ ที่ เพจงานพิดโลก หรือกดถูกใจเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob/