กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัคร นิติกร 62 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่ง นิติกร 62 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม