กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (กทม.)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กทม)มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน
ป.ตรี สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตรืเทคโนโลยี หรือ ทางเวชนิทัศน์ ทางนิเ?ศศาสตรื ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือ ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวปไซต์ https://cad.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม