เทศบาลตำบลไทรย้อย รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ด้วยเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

  • ค่าตอแทน 11400 บาท / เดือน
  • ปวช/ปวท/ปวส. ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลไทรย้อย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 055-906-080

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

งานที่น่าสนใจ