รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ 22 ธันวาคม 2562 ถึง 115 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 22 ธันวาคม 2562 สนใจสมัครงานราชการจังหวัดพิษณุโลก ลองไปดูกันครับ ว่ามีงานราชการเหมาะกับเราหรือเปล่า ?

อบต.ทับยายเชียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 13 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลไทรย้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
หมดเขต 2 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

เทศบาลตำบลบ้านแยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัคร 25 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม. เขต 39
เวรยาม 1 อัตรา
หมดเขต 27 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.สมอแข
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
เจ้าหน้าท่ี่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
หมดเขต 8 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
หมดเขต 15 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
หมดเขต 27 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
พนักงานเข้าเล่ม 1 อัตรา
รับสมัคร 6 – 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
หมดเขต 27 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
รับสมัคร 18 – 24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
รับสมัคร 18 – 24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 9 อัตรา
นักจิตวิทยา 5 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
นักโภชนาการ 4 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา
พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา
รับสมัคร 18 – 24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
หมดเขต 25 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการค้นคว้าระดับฐานราก ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพลทหารราบที่ 4
พลขับรถ 8 อัตรา
เสมียน 4 อัตรา
ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา
ช่างยานยนต์ 1 อัตรา
ช่างอาวุธ 1 อัตรา
หมดเขต 23 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ดินทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 24 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
รับสมัคร 16 – 24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
หมดเขต 26 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 16 – 25 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
หมดเขต 27 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร

สนใจ รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ต่อๆไป อย่าลืม กด Like เพื่อติดตามที่เพจงานพิดโลกนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob