อบต.วังนกแอ่น รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ สังกัด สำนักปลัด จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มกราคม 2564 ตามวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม