สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

ตำแหน่งทั่วไป
เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวท – ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดึปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวท – ปวส.ทุกสาขา)

รับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม – 8 มกราคม 2564 ที่เวปไซต์ https://opec.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง