สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 157 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ 80 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 26 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือ รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com รายละเอียดเพิ่มเติม