สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 157 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ 80 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 26 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือ รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: