รวมสอบบรรจุข้าราชการ 693 อัตรา อัพเดท 31/3/64

รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 693 อัตรา อัพเดท 31 มีนาคม 2564
บางตำแหน่ง มี ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา และ ม.6 สมัครออนไลน์
คนหางานราชการ สนใจไปดูรายละเอียดกัน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 อัตรา

วิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 1 อัตรา
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 4 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 6 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทหารบก 48 อัตรา (พลเรือนสมัครได้)

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย) (ม.6)
– พลขับ จำนวน 27 อัตรา
– ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา
– ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 อัตรา
– ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย) (ม.6)
– เสมียน จำนวน 4 อัตรา
– นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา
– นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง) (ม.6)
– เสมียน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมบัญชีกลาง 27 อัตรา

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 5 อัตรา
 นักบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน 10 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ย.ป 8 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ ที่เว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 16 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 300 อัตรา

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ 100 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) 200 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 83 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา
สมัครทางเวปไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/2021031/rule.php?z=1 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 157 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักการข่าวปฏิบัติการ 80 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 26 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 10 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน กศน. 35 อัตรา (สอบภาค ก ทีหลังได้)

ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา )
 7. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
 4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ