สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบข้าราชการ 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบงานรับราชการ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 16 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
ผ่าน ภาค ก .ของ กพ.

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
ผ่าน ภาค ก .ของ กพ.

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม