กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบข้าราชการ 83 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 สายงาน 83 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา

สมัครทางเวปไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/2021031/rule.php?z=1 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติ