สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบราชการ 99 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 7 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 59 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 อัตรา 
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา  (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 2 -29 มีนาคม 2564