สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบราชการ 99 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 7 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา  (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 59 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 15 อัตรา 
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา  (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 2 -29 มีนาคม 2564 

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: