รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลาง) 220 อัตรา (ม.6 ปวส ป.ตรี)

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึง 220 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ป. ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา และ ม.6

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 97 อัตรา

นายสิบรบพิเศษ 97 อัตรา (ม.6) บุคคลภายนอกสมัครได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่เวปไซต์ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่ วันที่ 20 ส.ค. – 2 ก.ย. 63 นำใบสมัครออนไลน์มายื่นได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค – 2 ก.ย 63
รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการสมัคร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13 อัตรา

วิศวกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 430 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 22 อัตรา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 22 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 อัตรา

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้- 21 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานศาลปกครอง 50 อัตรา

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 50 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nso.go.th/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 9 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา (ป.โท ทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.โท)
นิติกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://onde.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประชาสัมพันธ์ 12 อัตรา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 11 อัตรา (ปวส.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.)
 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 10 อัตรา

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางเวปไซต์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ