องค์การค้าของ สกสค. รับสมัคร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 276 อัตรา (สมัครทางเมล์)

ส่งใบสมัครได้ที่เมล์ hr@suksapan.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2563