สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 274 อัตรา (หลายจังหวัด)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 274 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15000 บาท
ปริญญาตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 อัตรา
รับสมัคร 4 – 12 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 อัตรา
รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จำนวน 12 อัตรา
รับสมัคร 3 – 9 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา
รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จำนวน 3 อัตรา
รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อัตรา
รับสมัคร 5 – 11 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จำนวน 9 อัตรา
รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา
รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จำนวน 4 อัตรา
รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อัตรา
รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 อัตรา
รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 อัตรา
รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรับสมัคร
รายละเอียด (เอกสารแนบ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร

สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ (กทม.) จำนวน 135 อัตรา
รับสมัคร 10 – 16 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม