สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 67 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 50 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
ผ่านภาค ก. ป.ตรี ของ กพ.

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
ผ่านภาค ก. ป.ตรี ของ กพ.

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
ผ่านภาค ก. ป.ตรี ของ กพ.

4. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
ผ่านภาค ก. ป.ตรี ของ กพ.

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ผ่านภาค ก. ป.ตรี ของ กพ.

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://oag.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาค ผนวก