รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ถึง 18 ตำแหน่ง 301 อัตรา (สมัครออนไลน์)

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

รวมงานราชการ 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา 8 อัตรา

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 อัตรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 6 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onep.job.thai.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 67 อัตรา

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 2 อัตรา
3.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 7 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://oag.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 150 อัตรา

1.ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) 150 อัตรา / ชาย 128 หญิง 22 (ป.ตรี)
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงบประมาณ 22 อัตรา

1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวบไซต์ https://bb.thaijobjob.com/

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 48 อัตรา

1. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวเปิดสอบงานราชการทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/