รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 16 ต.ค.63 ถึง 478 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง 478 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ม.6 / ปวส.ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7 อัตรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 225 อัตรา

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการคลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 12 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18 อัตรา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
บุคลากรปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา 2 อัตรา)
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร

กรมควบคุมโรค 14 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมยุทธศึกษาทหารบก 100 อัตรา

สัสดี 100 อัตรา (ม.6)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการสมัคร

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 4 อัตรา

อาจารย์มวย 1 อัตรา
อาจารย์ยูโด 3 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.admission-pe.rpca.ac.th/pe/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ops-mhesi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมปศุสัตว์ 44 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 25 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมชลประทาน 48 อัตรา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 8 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 15 อัตรา (ปวส.)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 12 อัตรา(ปวส.)
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 1 อัตรา(ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมท่าอากาศยาน 5 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
รับสมัคร ที่เวปไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ