คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร​ นักรังสีการแพทย์​ 2​ อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,520 บาท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ระกาศรับสมัคร 10 -63 นักรังสีการแพทย์
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up