กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 306 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการจ้างบุคคล/ประชาชนทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 306 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563)

คุณสมบัติ

(1) มีสัญชาติไทย
(2) ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถบันทึกข้อมูลภาษาอังกฤษได้ และมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
(3) เป็นผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(4) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(5) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      •เปิดรับสมัคร วันที่ 16- 22 มิถุนายน 2563
      •ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 2563
รายละเอียดและหลักฐานการรับสมัคร คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/3hH5e0O
      ช่องทางการรับสมัคร
             •กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสมัครทางออนไลน์ตามลิงก์นี้ >> https://forms.gle/ofCXoeyt347i53tz9
             •ต่างจังหวัดยื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ดำเนินการรายละเอียดการติดต่อตามลิงก์นี้ >> คลิ๊ก

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-7285, 02-201-7284
Line ID: @hgq8220j (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : pr@dss.go.th

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/