กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมรับสมัครงาน 9,188 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รับสมัคร 11 – 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ