กยศ. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 74 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)(ส่วนกลาง)

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 14 อัตรา

  • ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • สัญชาติไทย
  • ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 60 อัตรา

  • ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • สัญชาติไทย
  • ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com/ สอบถามเพิ่มเติม 02-0162600 ต่อ 513 , 518

รายละเอียดเพิ่มเติม