โรงพยาบาลเนินมะปราง รับสมัคร ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โรงพยาบาลเนินมะปราง ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1F5qoW7YiqdeEFq4cU…/view…