โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง