โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงาน ธุรการ ครั้งที่ 4 / 67

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มีคุณสมบัติ สนใจสมัครสามารถรับใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตึกอำนวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.)