เทศบาลตำบลวังทอง พิษณุโลก รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานราชการภายในสังกัด จำนวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย

๑) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จํานวน ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง

(๒) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

๓) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกระเช้า ๖ ล้อ) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองช่าง

หากผู้ใดมีความประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม