อบต.วังน้ำคู้ รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

อบต.วังน้ำคู้ รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ไม่จำกัดวุฒิ

ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ไม่จำกัดวุฒิ

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ขอรับใบ สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมดเขต 22 เมษายน 2567 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 055 – 286101 ต่อ 105 รายละเอียดเพิ่มเติม