อบต.บ่อทอง พิษณุโลก รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศ อบต.บ่อทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานปลัด
ตำแหน่ง คนงาน (งานป้องกัน ฯ) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
ใช้วุฒิ ม.3 หรือม่ต่ำกว่านี้

กองช่าง
ตำแหน่ง คนงาน(งานสำรวจและออกแบบ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
ณ ที่ห้องสำนักงานปลัด อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทร 0-5590-6418 ต่อ 201
รายละเอียดเพิ่มเติม