สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร บัณฑิตแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอนครไทย