สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติม