สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นิติกร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 22 -26 เมษายน 2567

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055 258 536
รายละเอียดเพิ่มเติม