สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเเละจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศ#สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่