สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 3 รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ สทบ.สาขาเขต 3

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 3 (ตรงข้ามโรงแรมไพลิน)