สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานจิตวิทยา และ ผู้ปฏิบัติงานฝึกอาชีพ

ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานฝึกอาชีพ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2567
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่