วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
🚨ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 22 เมษายน 2567
🚨 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2567
🚨 ประกาศผลสอบในวันที่ 26 เมษายน 2567
🚨 รายงานตัวในวันที่ 29 เมษายน 2567
🚨 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
📣ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 8570 ต่อ 511 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1j30hJ3jEImRnQUpMSQ2LPpIinroV_ofg/view?usp=sharing