รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดท 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 24 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดท 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 24 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
หมดเขต 26 มิถุนายน 2567

ครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
หมดเขต 21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
หมดเขต 20 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
หมดเขต 20 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา
หมดเขต 21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 19 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คนงาน สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
หมดเขต 20 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 28 มิถุนายน 2567 รายละเอียด https://bit.ly/3RksZzg

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
หมดเขต 21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานประจำท่าเรือท่องเที่ยว 1 อัตรา ปวช ทุกสาขา ขึ้นไป
หมดเขต 21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
หมดเขต 25 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
รับสมัคร 14 -20 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
รับสมัคร 12 – 18 มิถุนายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครงาน

ครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 21 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพ่ิมเติม

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
สมัครได้ทาง ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง / รายละเอียดเพิ่มเติม)

เวชสถิติ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา
หมดเขต 5 กรกฏาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม