ปปส.ภาค 6 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด 9 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ภาค 6 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด 9 อัตรา

เงินเดือน 15,000 วุฒิ ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่ 9-18 เมษายน 2567 ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ภาค 6