นิคมสร้างตนเองบางระกำ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 อัตรา

นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้