คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่
ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2041