คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 -21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง DT1201 สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ทางไปรษณีย์ EMS มายังหน่วยบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-966-063