ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครงาน – พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,000 บาท
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ใช้วุฒิ ปวช.ทุกสาขา
มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี (นับถึงวันสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

หางานพิษณุโลก

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: