โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ