โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการและพยาบาล

ประกาศโรงเรียนนครไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพยาบาล