เทศบาลตำบลท่าทอง พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง

ประเภทของพนักงานจ้างและตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง) 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองกองศึกษา) 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองสาธารณสุข) 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำาแหน่ง พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัด) 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม