อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

อบต.วังนกแอ่น รับสมัครงาน

อบต.วังนกแอ่น พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ปวช ปวท ปวส. เงินเดือน 11400 – 13285 บาท

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ปวช ปวท ปวส. เงินเดือน 11400 – 13285 บาท

3. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10000 บาท

4. คนงาน จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 10000 บาท

รับสมัคร ณ ที่ทำการอง์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2566 โดยมี่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

Please follow and like us: