อบต.วังทอง รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

อบต.วังทอง รับสมัคร พนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
ปวช ปวท ปวส. เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา เขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
เงินเดือน 11400 – 13285 บาท

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ไม่ระบุ
เงินเดือน 10,000 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2566
ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายละเอียดเพิ่มเติม