อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
คนงาน 3 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม